asp.net mvc controller ekleme

MVC mimarisinde, gelen istekleri denetleyiciler tarafından işlenir. ASP.NET MVC, denetleyicileri sadece basit bir C # sınıfları (genellikle System.Web.Mvc.Controller devralan çerçevesinde yerleşik denetleyici temel sınıfları bulunur). Her bir denetleyici kamu yöntem, yani bir eylem yöntemi olarak da bilinir
bir eylemi gerçekleştirmek için bazı URL üzerinden Web çağırmak. MVC kongre kontrolörleri adında bir klasör, proje kurduğunuzda Visual Studio'un bizim için yarattığı denetleyicileri koymak.

Projemize bir denetleyici eklemek için, Visual Studio Solution Explorer penceresinde kontrolörleri klasörünü sağ tıklayın ve gibi Şekil-12 de gösterildiği, kontrolör ekleyin.

Şekil-12. MVC proje için bir denetleyici ekleme

Şekil-13 de kontrolör ekle penceresinde görüldüğü gibi, HomeController adını ayarladık. Bu da başka bir kuralıdır: denetleyicilerin verdiğimiz isimleri açıklayıcı olmalıdır.

Şekil-13. Denetleyici için ad ayarlama

Denetleyici oluşturmak için Ekle düğmesini tıklayın.Visual Studio HomeController.cs denilen Controller klasöründe yeni bir C # kod dosyası oluşturmak ve düzenlemek için açın. Sınıf HomeController denir ve buSystem.Web.Mvc.Controller türetilmiş olduğunu görebilirsiniz. Bu dosyada kod aşağıdaki gibi düzenleyin.

using System.Web.Mvc;
namespace KarayelTasarım.Controllers {
public class HomeController : Controller {
public string Index() {
return "Hello, world";
}
}
}

MVC ile başlamak en iyi tercihtir. Biz İndekse, "Hello, world" dizesini döndürür adında bir eylem yöntemi oluşturduk.Visual Studio Debug menüsünden Start Debugging seçerek projeyi çalıştırdığımızda.Şekil-14 de ki pencereyle karşılacaksınız.

Şekil-14. Denetleyici Ekran Görüntüsü

Yorum Yaz

Yorumlarınız denetimden geçtikten sonra yayınlanmaktadır...