Veritabanı Boyutu - Database Size

bunun için sql de view oluşturup aşağıdaki kodu çalıştırabilirsinz.

SELECT DB_NAME(database_id) AS database_name, CAST(SUM(CASE WHEN type_desc = 'LOG' THEN size END) * 8. / 1024 AS DECIMAL(8, 2)) AS log_size_mb, CAST(SUM(CASE WHEN type_desc = 'ROWS' THEN size END)
* 8. / 1024 AS DECIMAL(8, 2)) AS row_size_mb, CAST(SUM(size) * 8. / 1024 AS DECIMAL(8, 2)) AS total_size_mb
FROM sys.master_files WITH (NOWAIT)
WHERE (database_id = DB_ID())
GROUP BY database_id
Makale Tarihi: 31.07.2015 Gücellenme Tarihi: 22.02.2018

Yorum Yaz

Yorumlarınız denetimden geçtikten sonra yayınlanmaktadır...