IEnumerable<int> integerDizi = dbc.Tablo1s.Where(a => a.ID == sorguID).Select(a=>a.refID);

return from sonuclar in dbc.Tablo2s
           where integerDizi.Contains(sonuclar.ID)
           select sonuclar;

İlk olarak int dizimizin içinde aranacak olan refID'leri alıyoruz.

İkinci kısımda bu refID leri diğer tablomuzun içindeki ID alanında arıyoruz.

Yorum Yaz

Yorumlarınız denetimden geçtikten sonra yayınlanmaktadır...