mvc ile özel drop down list oluşturmak

var items = myBankoiddaa.Liglers.GetirLigler();
List< object > myDDL = new List< object > ();
foreach (var i in items)
{
myDDL.Add(new
{
LigKisaAciklama = i.LigKisaAciklama,
LigUzunAciklama = i.LigKisaAciklama + " - " + i.LigUzunAciklama
});
}
ViewData["ligDDL"] = new SelectList(myDDL, "LigKisaAciklama", "LigUzunAciklama");
Makale Tarihi: 30.07.2015 Gücellenme Tarihi: 18.03.2016

Yorum Yaz

Yorumlarınız denetimden geçtikten sonra yayınlanmaktadır...