Linq Limit - Linkq da limit kullanımı

Skip(0).Take(4); fonksiyonları sırası ile kullanılır. Skip hangi kayıttan sonra ki kayıtlarını geleceğini, Take te kaç adet kayıt geleceğini belirtir. 0 ilk kayıt demek 4 te 4 adet getir demek yani ilk kayıttan başla 4 adet getir dedik. Skip(5).Take(3); 5. kayıttan başla 3 kayıt getir. Skip(10).Take(2); 10. kayıttan başla 2 kayıt getir. Kullanımı aşağıdaki gibidir. Sorgunuzda OrderBy kullanmak zorundasınız.

var benzerler = (from d in Veriler.Urunlers
where d.RefUrunGrupID == Model.RefUrunGrupID
orderby Guid.NewGuid()
select d).Skip(0).Take(4);

bu örnek Urunler tablosundaki referans ürün grup id si, sayfaya gelen ürün ile aynı olam kayıtlardan rastgele 4 ünü listelemek için kullanıldı.

Yazar: Ali Karayel
Makale Tarihi: 30.07.2015 Gücellenme Tarihi: 18.03.2016

Yorum Yaz

Yorumlarınız denetimden geçtikten sonra yayınlanmaktadır...