Aşağıdaki adımları takip ederek yaklaşık 5 dakika içerisinde Google Calendar(Takvim)'iniz ile senkronize olan bir .NET Console uygulama örneğine sahip olabilirsiniz.

GEREKLİ OLANLAR

 • Visual Studio 2013 veya ileri bir sürümü
 • İnternet erişimi ve bir web tarayıcısı
 • Google Calendar'ın etkin olduğu bir Google hesabı

1) GOOGLE CALENDAR APİ'Yİ DEVREYE SOKMAK

 1. Linkteki adreste bir proje yaratın. (Daha önceden yaratılmış bir projeniz varsa onu da seçebilirsiniz.)
 2. API's & auth'un > Consent Screen seçeneğinde e-mail adresi ve product name girilip kaydedin.
 3. Credentials seçeneğinde Create new Client ID butonuna basın.
 4. Çıkan pencerede Installed application seçerek Create Clıent ID deyin.
 5. Oluşturduğunuz Clıent ID'nizin altında yer alan Download JSON butonuna basın ve indirilen bu dosyanın adını client_secret.json olarak değiştirin.

2) PROJEYİ HAZIRLAMAK

 1. Visual Studio'da yeni bir C# Console Application projesi yaratın.
 2. Tools > NuGet Package Manager > NuGet Manager Console açıp içerisine PM> Install-Package Google.Apis.Calendar.v3 kodunu yazın.

3) PROJEYİ ÇALIŞTIRMAK

 1. İndirip ismini client_secret.json olarak değiştirdiğiniz dosyayı, Visual Studio'nun sağında yer alan Solution Explorer'a taşıyın. (Solution Explorer projenizde görünmüyorsa açmak için View > Solution Explorer'ı seçmeniz yeterlidir)
 2. Yüklediğiniz client_secret.json dosyasına sağ tıklayarak Protesties(Özellikler) diyerek Copy to Output Directory seçeneğini Copy always olarak değiştirin.
 3. Program.cs dosyasınına aşağıda yer alan kodu yerleştirin.
using Google.Apis.Auth.OAuth2;
using Google.Apis.Calendar.v3;
using Google.Apis.Calendar.v3.Data;
using Google.Apis.Services;
using Google.Apis.Util.Store;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
namespace CalendarQuickstart
{
class Program
{
static string[] Scopes = { CalendarService.Scope.CalendarReadonly };
static string ApplicationName = "Google Calendar API Quickstart";
static void Main(string[] args)
{
UserCredential credential;
using (var stream =
new FileStream("client_secret.json", FileMode.Open, FileAccess.Read))
{
string credPath = System.Environment.GetFolderPath(
System.Environment.SpecialFolder.Personal);
credPath = Path.Combine(credPath, ".credentials");
credential = GoogleWebAuthorizationBroker.AuthorizeAsync(
GoogleClientSecrets.Load(stream).Secrets,
Scopes,
"user",
CancellationToken.None,
new FileDataStore(credPath, true)).Result;
Console.WriteLine("Credential file saved to: " + credPath);
}
// Create Google Calendar API service.
var service = new CalendarService(new BaseClientService.Initializer()
{
HttpClientInitializer = credential,
ApplicationName = ApplicationName,
});
// Define parameters of request.
EventsResource.ListRequest request = service.Events.List("primary");
request.TimeMin = DateTime.Now;
request.ShowDeleted = false;
request.SingleEvents = true;
request.MaxResults = 10;
request.OrderBy = EventsResource.ListRequest.OrderByEnum.StartTime;
// List events.
Events events = request.Execute();
Console.WriteLine("Upcoming events:");
if (events.Items != null && events.Items.Count > 0)
{
foreach (var eventItem in events.Items)
{
string when = eventItem.Start.DateTime.ToString();
if (String.IsNullOrEmpty(when))
{
when = eventItem.Start.Date;
}
Console.WriteLine("{0} ({1})", eventItem.Summary, when);
}
}
else
{
Console.WriteLine("No upcoming events found.");
}
Console.Read();
}
}
}

Artık programınızı çalıştırabilirsiniz. Google Calendar'da oluşturduğunuz etkinlikler programınızda görüntülenecektir.

Makale Tarihi: 08.08.2015 Gücellenme Tarihi: 22.02.2018

Yorum Yaz

Yorumlarınız denetimden geçtikten sonra yayınlanmaktadır...