Bu sınıf belirli bir entity e ilişkin verilere erişmemizi sağlar.

DBEntityEntry sayesinde EntityState, Current, Entity propertilerinin veritabanındaki değerlerine erişebiliriz ve değiştirebiliriz.

Aşağıdaki örnekte bu verilere nasıl ulaşacağımız gösterilmiştir.

 using (var context = new AdventureWorks2014Entities())
      {
        //Id si 1 olan ürünü alıyoruz.
        var urun = context.Products.Find(1);

        //ürünün adını değiştiriyoruz
        urun.Name = "Degisik İsim";

        //urun nesnesinin DbEntityEntry nesnesini alıyoruz.
        var entry = context.Entry(urun);

        //entitynin tip adı 
        Console.WriteLine("Entity Tip Adı: {0}", entry.Entity.GetType().FullName);

        //Entity Durumu
        Console.WriteLine("Entity State: {0}", entry.State);

        Console.WriteLine("********Property Değerleri********");

        foreach (var propertyName in entry.CurrentValues.PropertyNames)
        {
          Console.WriteLine("Property Adı: {0}", propertyName);

          //Veritabanındaki Değeri
          var orgVal = entry.OriginalValues[propertyName];
          Console.WriteLine("   Veritabanındaki Değeri: {0}", orgVal);

          //Contextteki değeri
          var curVal = entry.CurrentValues[propertyName];
          Console.WriteLine("   Contextteki Değeri: {0}", curVal);
        }
        

      }
      Console.ReadKey();

Ömer Faruk Dinçer

Yorum Yaz

Yorumlarınız denetimden geçtikten sonra yayınlanmaktadır...