Ajax ile Append edilen elementlere erişmek‏

Ajax ile Append ettiğimiz nesneler Dom'a sonradan yüklendiği için bu nesnelere direkt olarak erişemiyoruz. Bu nesnelere erişmek için Dom a ilk sayfa yüklenirken var olan ( örn: apend ettiğimiz div ) üzerinden erişmekteyiz: Aşağıdaki javascript kodunda $('.stokDetayTablo') elemanının içine /CariHareket/StokDetayGetir Partial View ı append edilmektedir. Partial View in içinde $('.IskontoOrani1') elemanına erişmek için $('.stokDetayTablo') elemanını kullanırız.


  $(document).ready(function () {    
    var stokdetaysayac = 0;
    $(".ekle").on("click", function () {
      $.ajax({
        type: 'GET',
        url: "/CariHareket/StokDetayGetir",
        data: { id:$(this).attr('id'),
          sayac: stokdetaysayac,
          tip: $('#CariHareketTipId').val()
        },
        dataType: 'html',
        success: function (result) {
          $('.stokDetayTablo').append(result);
          stokdetaysayac++;
        }
      });
    });
    

    $('.stokDetayTablo').on('keyup', '.IskontoOrani1', function () {
      $('#IskontoOrani2-2').val($(this).val());
      alert($(this).val());
    });
  });

Ömer Faruk Dinçer

Yorum Yaz

Yorumlarınız denetimden geçtikten sonra yayınlanmaktadır...