Yazılım Dağıtımı (Software Deployment)

Yazılım Dağıtımı, bir yazılım sisteminin bize sağladığı aktivitelerin tümüdür.

Genel yazılım dağıtım süreci, birbiriyle bağlantılı ve aralarında geçişkenlik olan bazı aktiviteler oluşur. Bu aktiviteler üretici tarafında, müşteri tarafında ya da her iki tarafta da meydana gelebilir. Her yazılım sistemi kendine özgü
olduğu için, kesin süreçlerin ya da her bir aktivitenin içerisinde yer alan prosedürlerin tanımlanması zordur. Bu nedenle "dağıtım", ihtiyaç ve karakteristiklere göre düzenlenmiş genel bir süreç olarak yorumlanabilir.

İçerikler

1 - Dağıtım aktiviteleri

2 - Dağıtım rolleri

1. DAĞITIM AKTİVİTELERİ

Release

Release aktivitesi, tamamlanmış geliştirme sürecinin devamıdır. Sistemi assembly için hazırlayan ve müşteri tarafına gönderen tüm işlemleri kapsar. Bu nedenle, müşteri tarafında gerekli olan kaynakları belirler ve yazılım sürecinin sonraki
faaliyetlerini yürütmek için bilgi toplar.

Yükleme ve Aktive Etme

Aktivasyon, yazılımın çalıştırabilir bileşenini başlatma faaliyetidir. Basit sistemlerde, sistemin yürütülebilmesini sağlayan bazı komutları içerir. Daha karmaşık sistemlerde ise tüm destekleyici sistemlerin kullanıma hazır hale gelmesini sağlamalıdır.

Daha büyük yazılım geliştirmelerinde, yazılımın çalışan kopyası, bir üretim ortamında yer alan bir üretim sunucusuna yüklenebilir. Dağıtılabilir yazılımın farklı versiyonları, test ortamı, geliştirme ortamı ya da felaket kurtarma ortamı gibi ortamlarda yüklü olabilir.

Güncelleme

Güncelleme süreci, eski bir yazılım sisteminin tamamı veya bir parçasını, daha yeni bir sürüm ile değiştirmektir.

Kaldırma

Kaldırma işlemi, yükleme işleminin tersidir. Sistemin artık ihtiyaç duymadığı yazılımların silinmesi anlamına gelir.

2. DAGITIM ROLLERİ

Yazılım ürünlerinin karmaşıklık ve çeşitliliği, dağıtım sürecinin koordine ve istihkam edilmesi için bazı rollerin ortaya çıkmasına sebebiyet verdi. Masaüstü sistemleri için, son kullanıcılar, makinelerine bir yazılım paketi yükledikleri zaman aynı zamanda birer yazılım yayımcısı haline geldiler. Kurumsal yazılımların dağıtımında bu rollerin sayısı çok daha fazladır ve bu roller süreç ilerledikçe değişim gösterirler.

Yorum Yaz

Yorumlarınız denetimden geçtikten sonra yayınlanmaktadır...