Kurumsal Mimari (Enterprise Architecture)

Kurumsal mimari (enterprise architecture) bir kurumun stratejileri, iş süreçleri, veri ve enformasyon gereksinmeleri, bilişim sistemleri ve teknoloji altyapısını belirli bir çerçeve içerisinde betimleyen, kapsamlı bir belgedir. Kurumsal mimarinin temel işlevi, kurumun hedefleri, yapısı, işleyişi, kullandığı sistemler ve sistemlerde kullanılan teknolojiler hakkında bilgi vermektir. Temel amacı ise, kurum içerisinde bilişim sistemlerinin ve teknolojilerinin kurumun hedefleri ve işleyişi ile uyumlu bir biçimde ortak standartlara uygun hale gelmesini, bu yolla bilişim ve iletişim kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamaktır.

Kurumsal mimari bir defaya mahsus bir çalışma değildir. Genel ve sektörel çevredeki değişikliklerin kurumun yapısı ve işleyişini etkilediği ölçüde, kurumsal mimarinin de yeniden gözden geçirilmesi ve değiştirilmesi gerekir. Kurumsal mimari meydana getirilirken, ilk olarak mevcut mimari incelenir ve betimlenir. Ardından kurum stratejilerini destekleyecek, çekirdek süreçlere ilişkin veriler ve enformasyonu sağlayacak sistemler ve bu sistemleri meydana getirecek teknolojik bileşenler saptanır. Sistem ve teknoloji politikaları, yordamları ve standartları yeniden oluşturulur. Son olarak mevcut mimarinin gereksinilen mimariye nasıl dönüştürüleceği projelendirilir ve uygulamaya geçilir.

Kurumsal mimari çerçevelerinin hemen tümü dört temel mimari öğeden oluşmakta, kullanılan modeller bu öğelerin ayrıntılarını ve aralarındaki ilişkileri betimlemekte ve çözümlemekte kullanılmaktadır:

  1. ​İşletme mimarisi
  2. Enformasyon ve veri mimarisi
  3. Sistem mimarisi
  4. Teknoloji altyapısı.

Kurumsal mimari için en yaygın olarak kullanılan başlıca dört çerçeve bulunmaktadır

  • Zachman Çerçevesi (Zachman Framework).
  • Açık Grup Mimari Çerçevesi (The Open Group Architectural Framework).
  • Federal Kurumsal Mimari (Federal Enterprise Architecture).
  • Gartner Kurumsal Mimarisi (Gartner Enterprise Architecture).

Yorum Yaz

Yorumlarınız denetimden geçtikten sonra yayınlanmaktadır...