Helezonik Tasarım (Spiral Tasarım)

Spiral yazılım geliştirme modeli temel olarak dört ana bölüm içerir. Bunlar, planlama, risk yönetimi, üretim ve kullanıcı değerlendirmeleri olarak tanımlanabilir. Planlama, üretilecek ara ürün için işin planlanması, amaç ve kısıt ve alternatiflerin belirlenmesi, bir önceki adımda üretilmiş olan ürün ile tümleştirme yapılması faaliyetlerini içerir. Risk yönetiminde, alternatifler değerlendirilir ve risk analizi yapılır. Üretim, planlanmış ara ürünün geliştirildiği aşamadır. Bu aşamadan
sonra, kullanıcı değerlendirmesi kısmında, ara ürün hakkında kullanıcıların test ve değerlendirmeleri yapılır.

Helezonik model, risk analizi ve prototip üretme üzerine kurulmuştur. Her döngü öncesi, içinde bulunulan fazın risk analizi yapılır ve o faz için planlanmış olan prototip geliştirilir. Her döngünün sonunda, yeniden planlama yapılarak hedefler, alternatifler ve kısıtlamalar belirlenir. Bu model, önceden geliştirilmiş yazılım bileşenlerinin yeniden kullanıldığı projeler için çok uygundur.

Helezonik modelin en önemli getirisi, her döngünün başında risk analizi yapılması nedeniyle zaman ve maliyet bileşenlerinin kolay tahmin edilebilmesidir. Projelerin kaliteye yönelik hedeflerinin önceden belirlenmesi durumunda da bu kalite hedefleri her döngüde alternatif ve kısıtlar belirlendiği için diğer modellere göre daha kolaydır. Ancak, helezonik yazılım geliştirme modeli küçük projelerde kullanılmasının uygun olmaması, modeli uygulayanların bu konuda tecrübeli olması gerekliliği, risk analizi olgusuna dayandığından alt yüklenici kullanımında zorluklar taşıması gibi dezavantajlarda taşımaktadır.

Yorum Yaz

Yorumlarınız denetimden geçtikten sonra yayınlanmaktadır...