The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_Table_Colum". The conflict occurred in database "DB", table "dbo.Table2", column 'Table2ID'. The statement has been terminated.

2 tabloyu FOREIGN KEY ile ilişkilendirdiğimizde kayıt girişi sırasında ilişkilendirdiğimiz alanlardaki veriler bir biri ile aynı olmalıdır. Tablo 2 de ekli olan seçeneklerin ID'leri dışında bir veri tablo birin referans alanına girilemez.

Örneğin : Tablo 2

ID İL

1 Adana

6 Ankara

7 Antalya

ise

Tablo 1 in ReferansILID alanına 1-6 ve 7 rakamları haricindeki sayılar girilemez. Eğer NULL veri girişine izin verdi iseniz bu rakamların dışında NULL olarakta alanımızı belirtebiliriz.

LinQ ile veri girişi esnasında kullandığım basit bir çözüm yöntemini aşağıda inceleyebilirsiniz.

public ActionResult VeriEkle(int? ReferansILID )
{

int kontrol = 0;

Model bilgiler = new Model();
{

        kontrol = ReferansILID ?? 0;
        if(kontrol>0)
        bilgiler.ReferansILID = ReferansILID ;

}

return View(); 

}

Yorum Yaz

Yorumlarınız denetimden geçtikten sonra yayınlanmaktadır...