Could not allocate space for object 'dbo.aspnet_Users'.'aspnet_Users_Index2' in database 'otomuziksis' because the 'PRIMARY' filegroup is full. Create disk space by deleting unneeded files, dropping objects in the filegroup, adding additional files t

Öncelikle bu hata sınırlı bir ölçütte veritabanı sunan sunucularda karşımıza çıkması mümkün olan bir hatadır. Eğer ki girdiğimiz verinin büyüklüğü bu kadar olmuyacağından emin olduktan sonra, aşağıdaki kodu ms sql server management aracılıyla çalıştırıp, sitemize tekrardan hatasız giriş yapabiliriz. Son olarak belirtmek istediğimi unsur ise, sitemize sqlserver membership provider 'ın aktif kullanılmış olması gerekmektedir.

DECLARE cr_Sil CURSOR FOR
select UserID from aspnet_Users where (isAnonymous = 1)
OPEN cr_Sil
FETCH NEXT FROM cr_Sil
WHILE @@FETCH_STATUS =0
BEGIN --WHILE BEGIN
delete from aspnet_Profile WHERE UserID IN
( select top(100) UserID from aspnet_Users where
(isAnonymous = 1) )
delete from aspnet_users where userID IN
( select top(100) UserID from aspnet_Users where
(isAnonymous = 1) )
--delete from aspnet_UsersInRoles WHERE UserID IN
--( select UserID from aspnet_Users where
--(isAnonymous = 1) )
--GO
--delete from aspnet_PersonalizationPerUser WHERE UserID IN
--( select UserID from aspnet_Users where
--(isAnonymous = 1) )
--GO
FETCH NEXT FROM cr_Sil
END --–WHILE END
CLOSE cr_Sil
DEALLOCATE cr_Sil


DECLARE cr_Sil CURSOR FOR

select UserID from aspnet_Users where (isAnonymous = 1)

OPEN cr_Sil

FETCH NEXT FROM cr_Sil

WHILE @@FETCH_STATUS =0
BEGIN--WHILE BEGIN

delete from aspnet_Profile WHERE UserID IN
( select top(100) UserID from aspnet_Users where
(isAnonymous = 1) )

delete from aspnet_users where userID IN
( select top(100) UserID from aspnet_Users where
(isAnonymous = 1) )

-- delete from aspnet_UsersInRoles WHERE UserID IN
--( select UserID from aspnet_Users where
--(isAnonymous = 1) )

--GO

--delete from aspnet_PersonalizationPerUser WHERE UserID IN
--( select UserID from aspnet_Users where
--(isAnonymous = 1) )

--GO

FETCH NEXT FROM cr_Sil
END --WHILE END

CLOSE cr_Sil
DEALLOCATE cr_Sil

Yorum Yaz

Yorumlarınız denetimden geçtikten sonra yayınlanmaktadır...