ng-app - AngulaJS uygulamasının kök elementini gösterir.

ng-bind - HTML içeriğininin tamamını uygulama verisine bağlar.

ng-bind-html - HTML içeriğinin sadece iç kısmını (innerHTML) uyuglama verisine bağlar ve zararlı olabilecek string verisini içerisinden siler.

ng-bind-template - Metin içeriğinin belirtilen ön tanımlı metin ile değiştirileceğini gösterir.

ng-change - Kullanıcı tarafından değiştirildiği sürece kontrolün yeniden çalışacağını ifade eder.

ng-checked - HTML nesnesinin işaretli olup olmadığını ifade eder.

ng-class - HTML elementleri üzerideki sınıfları ifade eder.

ng-class-even - Sınıfları ifade eder fakat sadece çift olan satırlarda devreye girer. (2'ye bölünebilir.)

ng-class-odd - Sınıfları ifade eder fakat sadece tekolan satırlarda devreye girer. (2'ye bölünemez.)

ng-click - Mouse tıklama olayını kontrol eder. $.onClick ile aynı mantıkda çalışır.

ng-cloak - Uygulama yüklenirken flickering (script DOM tarafından derleninceye kadar oluşan anlık git-gel durumu, göz kırpma) olayını engeller.

ng-controller - Bir AngularJS uygulamasının controller nesnesini ifade eder.

ng-copy - Kopyalma işlemi yapıldığı zaman uygulamanın davranış biçimini belirler.

ng-cut - Kesme işlemi yapıldığı zaman uygulamanın davranış biçimini ifade eder.

ng-dbclick - Çift tıklama işlemi yapıldığı zaman uygulamanın davranış biçimini ifade eder.

ng-disabled - HTML elementini devre dışı bırakılıp bırakılmayacağına karar verir.

ng-focus - HTML nesnesine focus olayı gerçekleştiğinde uygulama davranış biçimi ifade eder.

ng-form - HTML nesnesinin form kontrollerini miras almasını sağlar.

ng-hide - HTML nesnesini gösterir ya da gizler.

ng-href - AngularJS aracılığıyla <a> nesnesine href aracılığı ile yol atar.

ng-if - Eğer if sonucu olumsuz ise ilgili HTML nesnesini siler.

ng-include - Bir HTML nesnesini uygulamaya dahil eder.

ng-init - Uyuglamaya ön tanımlı verileri tanımlar.

ng-jq - Uygulamanın jQuery kullanmasının zorunlu olduğunu ifade eder.

ng-keydown - Uygulamanın kullanıcı tararından tuşa basıldığında davranış biçimini belirler.

ng-keypress - Uygulamanın kullanıcı tararından tuşa basılırken davranış biçimini belirler.

ng-keyup - Uygulamanın kullanıcı tararından tuşa basma işlemi tamamlandığında davranış biçimini belirler.

ng-list - Metni dizi halinde listeye çevirir. (ASP.Net MVC'deki IEnumerable gibi...)

ng-maxlength - Input içerisine gelecek maksimum karakter saysını belirler.

ng-minlength - Inout içerisine gelecek minimum karakter saysını belirler.

ng-model - HTML kontorllerini uygulama verisine bağlar.

ng-model-options - Uygulama güncelleme sırasındaki tanımları belirler.

ng-mousedown - Mouse basılma işlemi sırasında uygulamanın davranışlarını belirler.

ng-mouseenter - Fare işaretçisi ilgili alana girdiğinde uygulamanın davranışlarını belirler.

ng-mouseleave - Fare işaretçisi iligli alandan çıktığında uygulamanın davranışlarını belirler.

ng-mousemove - Fare işaretçisi ilgili alanda hareket ettiğinde uygulamanın davranışlarını belirler.

ng-mouseover - Fare işaretçisi iligili alanın üzerine geldiğinde uygulamanın davranışlarını belirler.

ng-mouseup - Fare tıklama işlemi bittiğinde uygulamanın davranışlarını belirler.

ng-non-bindable - HTML elementinin kendinde ve alt elenmentlerinde uygulamadan gelen verinin bağlanamaycağını ifade eder.

ng-open - HTML nesnesine open alt özelliğini ekler.

ng-option - <select> html elementinin altında <option> elementlerini ifade eder.

ng-paste - Kullanıcı yapıştır işlemini yaptığını zaman uygulamanın davranış biçimini ifade eder.

ng-pluralize - Berlilenen mesajın en-US lokalizasyon ayarlarına göre gösterileceğini ifade eder. (??)

ng-readonly - HTML nesnesine readonly özelliği ekler. Nesne düzenlenemez.

ng-repeat - Kolleksiyon dizisinde her nesne için döngü kurar. (foreach)

ng-required - HTML form alt nesnesine required özelliği ekler. Nesne doldurulmadan geçilemez.

ng-selected - HTML nesnesine selected özelliği ekler. İşaretlenebilir nesne seçili hale gelir.

ng-show - HTML nesnesini gizlemeye ya da göstermeye yarar.

ng-src - <img> HTML nesnesine src ile yol belirler.

ng-srcset - <img> HTML nesine srcset ile yol seti belirler.

ng-style - HTML nesnesine style özelliğ ekler.

ng-submit - Formun gönderilme olayında (onSubmit) uygulamanın davranış biçimini belirler.

Makale Tarihi: 24.07.2016 Gücellenme Tarihi: 22.02.2018

Yorum Yaz

Yorumlarınız denetimden geçtikten sonra yayınlanmaktadır...