Aktif Tab İçerisindeki Belirsiz Sayıdaki Nesneye Şartlı İşlem Uygulama

Tam olarak açıklamak gerekirse senaryo şudur:

1) Tab atkfi olmadan nesneleri toplamaya çalışırsanız, nesnelerin görsel ile alakalı verileri hatalı döner. Örneğin, aktfi olmayan bir tabdaki resmin genişliğini almaya çalışırsanız, DOM tarafından oluşturulmadığından dolayı dönen veri hatalıdır.

2) Belirli bir sınıf ya da nesneyi toplarken şarta bağlamak gerekebilir.

Yorumları takip edin. Bu örnek aktif tabı bulur, içerisinden belirli bir span sınıfındakilerin yüksekliğini alarak manipule eder:

if($('a[data-toggle="pill"]').length) {
//İlhami - 17 Ağustos 2016 | Bootsrap Aktif Tab Bul ve Fonksiyon Çalıştır
$('a[data-toggle="pill"]').on('shown.bs.tab', function (e) { //Altfi Tab Yakala
$(".inputEtiket").each(function (index) { //İçerisindeki her inpuEtiket için foreach
console.log(index + ": " + $(this).height()); //spanların yüksekliklerini konsola yaz
if ($(this).height() > 20) { //eğer span yüksekliği 20den fazlaysa (2 satırsa)
$(this).css("padding-top", "0");
$(this).css("margin-top", "-7px");
}
})
});
}

Makale Tarihi: 17.08.2016 Gücellenme Tarihi: 22.02.2018

Yorum Yaz

Yorumlarınız denetimden geçtikten sonra yayınlanmaktadır...