Scafold için validation

namespace MvcMusicStore.Models
{
   using System.ComponentModel;
   using System.ComponentModel.DataAnnotations;

   public class Album
   {
     [ScaffoldColumn(false)]
     public int AlbumId { get; set; }

     [DisplayName("Genre")]
     public int GenreId { get; set; }

     [DisplayName("Artist")]
     public int ArtistId { get; set; }

     [Required(ErrorMessage = "An Album Title is required")]
     [DisplayFormat(ConvertEmptyStringToNull = false)]
     [StringLength(160, MinimumLength = 2)]
     public string Title { get; set; }

     [Required(ErrorMessage = "Price is required")]
     [Range(0.01, 100.00, ErrorMessage = "Price must be between 0.01 and 100.00")]
     [DataType(DataType.Currency)]
     public decimal Price { get; set; }

     [DisplayName("Album Art URL")]
     [DataType(DataType.ImageUrl)]
     [StringLength(1024)]
     public string AlbumArtUrl { get; set; }

     public virtual Genre Genre { get; set; }

     public virtual Artist Artist { get; set; }
   }
}
Yazar: Ali Karayel
Makale Tarihi: 07.11.2017 Gücellenme Tarihi: 07.11.2017

Yorum Yaz

Yorumlarınız denetimden geçtikten sonra yayınlanmaktadır...