Parayı yazıya çevirme

Fatura basarken veya finansal işlemlerde rakamsal ifadeyi yazıya çevirmek için gerekli fonksiyon


    public static string YaziyaCevir(String tutars)
    {
      decimal tutar = decimal.Parse(tutars);
      string sTutar = tutar.ToString("F2").Replace('.', ','); 
      string lira = sTutar.Substring(0, sTutar.IndexOf(','));
      string kurus = sTutar.Substring(sTutar.IndexOf(',') + 1, 2);
      string yazi = "";
      string[] birler = { "", "Bir", "İki", "Üç", "Dört", "Beş", "Altı", "Yedi", "Sekiz", "Dokuz" };
      string[] onlar = { "", "On", "Yirmi", "Otuz", "Kırk", "Elli", "Altmış", "Yetmiş", "Seksen", "Doksan" };
      string[] binler = { "Katrilyon", "Trilyon", "Milyar", "Milyon", "Bin", "" };
      int grupSayisi = 6;
      
      string grupDegeri;
      for (int i = 0; i < grupSayisi * 3; i += 3)
      {
        grupDegeri = "";

        if (lira.Substring(i, 1) != "0")
          grupDegeri += birler[Convert.ToInt32(lira.Substring(i, 1))] + "Yüz";
        if (grupDegeri == "BirYüz")
          grupDegeri = "Yüz";
        grupDegeri += onlar[Convert.ToInt32(lira.Substring(i + 1, 1))];
        grupDegeri += birler[Convert.ToInt32(lira.Substring(i + 2, 1))];
        if (grupDegeri != "")
          grupDegeri += binler[i / 3];
        if (grupDegeri == "BirBin")
          grupDegeri = "Bin";
        yazi += grupDegeri;
      }
      if (yazi != "")
        yazi += " TL ";
      int yaziUzunlugu = yazi.Length;
      if (kurus.Substring(0, 1) != "0")
        yazi += onlar[Convert.ToInt32(kurus.Substring(0, 1))];
      if (kurus.Substring(1, 1) != "0")
        yazi += birler[Convert.ToInt32(kurus.Substring(1, 1))];
      if (yazi.Length > yaziUzunlugu)
        yazi += " Kr.";
      else
        yazi += "Sıfır Kr.";
      return yazi;
    }

Makale Tarihi: 31.07.2015 Gücellenme Tarihi: 22.02.2018

Yorum Yaz

Yorumlarınız denetimden geçtikten sonra yayınlanmaktadır...