MVC de QR Kodu Oluşturmak

QR kodu adını İngilizce Çabuk Tepki (Quick Response) kelimelerinin baş harflerinden alır. Mobil cihazların kameralarından okutulabilen özel matriks barkod (veya iki boyutlu barkod) türüdür. 1994 yılında geliştiren Japon Denso firmasına patentlidir.

Kod genellikle kare beyaz fon üzerinde siyah motiflerden oluşur.Otomotiv sanayiinde kullanılması amacıyla geliştirilen QR KoduJaponya ve Güney Kore'de oldukça yaygın kullanılmaktadır. Günümüzde dijital kameralı mobil telefonlarının etkisiyle QR Kodu kullanımı yaygınlaşmaya başlamıştır. Kaydedilen görsel çözümlenerek barkod içeriği kullanıcıyı internet adresine, e-posta adresine, telefon numarasına, iletişim bilgilerine, SMS veya MMS'ye veya coğrafi konum bilgisine yönlendirebilir.Piyasada birçok QR Kodu oluşturucusu ve okuyucusu vardır.

siszde asp.net Mvc de qr kodu oluşturmak istiyorsanız aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz

sizin için gerekli olan dll i buradan indirebilirsiniz.

dll i referans ettikten sonra

Controller kısmına aşağıdaki kodu yapıştırın,using Gma.QrCodeNet.Encoding;
using Gma.QrCodeNet.Encoding.Windows.Render;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Drawing;
using System.Drawing.Imaging;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Mvc;

namespace QRexampleyb.Controllers
{
  public class HomeController : Controller
  {
    public ActionResult Index()
    {
      return View();
    }    
    public ActionResult BarcodeImage(String barcodeText)
    {
if(barcodeText=="VCard")
      {
        barcodeText =
        @"BEGIN:VCARD
N:beter;yildirim
ORG:karayel
TITLE:engineer
TEL:05458951550
END:VCARD";
      }

      // generating a barcode here. Code is taken from QrCode.Net library
      QrEncoder qrEncoder = new QrEncoder(ErrorCorrectionLevel.H);
      QrCode qrCode = new QrCode();
      qrEncoder.TryEncode(barcodeText, out qrCode);
      GraphicsRenderer renderer = new GraphicsRenderer(new FixedModuleSize(4, QuietZoneModules.Four), Brushes.Black, Brushes.White);

      Stream memoryStream = new MemoryStream();
      renderer.WriteToStream(qrCode.Matrix, ImageFormat.Png, memoryStream);

      // very important to reset memory stream to a starting position, otherwise you would get 0 bytes returned
      memoryStream.Position = 0;

      var resultStream = new FileStreamResult(memoryStream, "image/png");
      resultStream.FileDownloadName = String.Format("{0}.png", barcodeText);

      return resultStream;
    }
  }
}

Index.cshtml view e de aşağıdaki kodu yapıştırın,


@{
  ViewBag.Title = "Home Page";
}

<div class="jumbotron">
  <h1>ASP.NET</h1>
  
</div>

<div class="row">
  <div class="col-md-3">
    <h2>VCard</h2>
    <p>
      <img src="/Home/BarcodeImage?barcodeText=VCard" />
    </p>

  </div>
  <div class="col-md-3">
    <h2>Web Sitesi</h2>
    <p>
      <img src="/Home/BarcodeImage?barcodeText=http://www.karayeltasarim.com" />
    </p>

  </div>
  <div class="col-md-3">
    <h2>sms</h2>
    <p>
      <img src="/Home/BarcodeImage?barcodeText=SMSTO:05458951550:Merhaba" />
    </p>

  </div>

  <div class="col-md-3">
    <h2>E-Mail</h2>
    <p>
      <img src="/Home/BarcodeImage?barcodeText=y.beter@karayeltasarim.com" />
    </p>

  </div>


</div>


<div class="row">
  <div class="col-md-3">
    <h2>Tel</h2>
    <p>
      <img src="/Home/BarcodeImage?barcodeText=tel:05458951550" />
    </p>

  </div>

  <div class="col-md-3">
    <h2>Konum</h2>
    <p>
      <img src="/Home/BarcodeImage?barcodeText=geo:36.8677804,30.7401027,100" />
    </p>

  </div>
</div>

derleyip çalıştırdığınızda Tarayıcınızda aşağıdaki görüntüyü görürüsünüz.

Makale Tarihi: 09.04.2016 Gücellenme Tarihi: 22.02.2018

Yorumlar

İsim: Muhammed Yıldız

Tarih: 13.06.2016 18:12:27

Çalıştıramadım aşağıdaki hatayı alıyorum yardımcı olabilir misin ? Server Error in '/' Application. Could not load file or assembly 'gma (1)' or one of its dependencies. The located assembly's manifest definition does not match the assembly reference. (Exception from HRESULT: 0x80131040) Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code. Exception Details: System.IO.FileLoadException: Could not load file or assembly 'gma (1)' or one of its dependencies. The located assembly's manifest definition does not match the assembly reference. (Exception from HRESULT: 0x80131040) Source Error: An unhandled exception was generated during the execution of the current web request. Information regarding the origin and location of the exception can be identified using the exception stack trace below. Assembly Load Trace: The following information can be helpful to determine why the assembly 'gma (1)' could not be loaded.


Yorum Yaz

Yorumlarınız denetimden geçtikten sonra yayınlanmaktadır...