.NET Platformunun en önemli proje geliştirme araçlarından biri olan ASP.NET için yeni bir geliştirme modeli olarak MVC Framework Microsoft tarafından yayınlandı. MVC Framework adından da anlaşılacağı üzere 1970 ' li yıllardan beri bilinen en temel tasarım kalıbı olan Model View Controller mimarisi esas alınarak tasarlanmıştır. Günümüz tüm modern dillerinde uygulaması olan bu yazılım mimarisnin artık ASP.NET MVC framework aracılıyla .NET kullacıları için uygulaması daha kolay. Model katmanı veriyi, View katmanı arayüzleri , Controller katmanı ise bir takım UI mantıklarını içeren katman olarak bilinir. ASP.NET MVC Framework ASP.NET Web Form tabanlı uygulama geliştirme yaklaşımına rakip değil bir alternatif geliştirme modeli olarak sunulmuştur. Her iki modelin de farklı avantajları bulunmaktadır. Ancak MVC Framework?teki ilgilerin ayrımı (seperation of concerns) daha ön planda ve daha doğaldır. Bu yüzden daha esnek ve daha yönetilebilir web uygulaması geliştirmek oldukça kolaydır. Üstelik sağladığı birçok arayüzle MVC Framework rahatlıkla genişleyebilmektedir. ASP.NET MCV Framework içerisinde, WebForm modelindeki geliştiricilerin aşina olduğu ViewState, Postback, WebControl gibi kapalı kutular yoktur. Üretilen HTML çıktılarında geliştiricinin tam etkisi vardır. Bu açıdan bakıldığında daha performanslı ve yönetilebilir web uygulaması geliştirilebilmektedir.

Yorum Yaz

Yorumlarınız denetimden geçtikten sonra yayınlanmaktadır...