asp.net mvc de zamanlanmış işlemler

belli periotlarla çalışmasını istediğiniz bir method, sorgu veya fonksiyon varsa;aşağıdaki kodu global.asax' a eklemeniz ve TODO kısmını güncelelemniz gerekir.

 static void ScheduleTaskTrigger()
    {
      HttpRuntime.Cache.Add("ScheduledTaskTrigger",
                 string.Empty,
                 null,
                 Cache.NoAbsoluteExpiration,
                 TimeSpan.FromMinutes(2), // Every 1 hour
                 CacheItemPriority.NotRemovable,
                 new CacheItemRemovedCallback(PerformScheduledTasks));
    }

    static void PerformScheduledTasks(string key, Object value, CacheItemRemovedReason reason)
    {
      //Your TODO
      
      ScheduleTaskTrigger();
    }

    
   
    protected void Application_Start()
    {
    
      ScheduleTaskTrigger();
    }
Makale Tarihi: 31.07.2015 Gücellenme Tarihi: 22.02.2018

Yorum Yaz

Yorumlarınız denetimden geçtikten sonra yayınlanmaktadır...