Sweet Alert 2 ile Silme İşlemi

İlk olarak adresten sweetalert2 yi indiriyoruz. https://www.jsdelivr.com/projects/sweetalert2

Layout Sayfamıza

<script src="~/Content/html/plugins/sweetalert2/sweetalert2.min.js"></script>
<link href="~/Content/html/plugins/sweetalert2/sweetalert2.min.css" rel="stylesheet" />

jquery'i çağıdığımız kodun altına ekliyoruz.

    $(document).on('click' ,'.adressil', function(){

        var id = $(this).data("id");

        swal({
          title: 'Adres Silinecek!',
          text: "Silmek istediğinize emin misiniz?",
          type: 'warning',
          showCancelButton: true,
          confirmButtonColor: '#3085d6',
          cancelButtonColor: '#d33',
          confirmButtonText: 'Evet, sil!',
          cancelButtonText: 'İptal!',
          closeOnConfirm: false
        }).then(function(isConfirm) { if (isConfirm) {
          $.ajax({
            type: 'post',
            url: '/Cari/AdresSil?adresId='+ id,
            success: function (data) {
              if (data) {
                swal('Silindi!','Adres silindi?','success');
                $("#tr"+id).fadeOut( $("#tr"+id).remove());
              }
              else {
                swal('Hata Oluştu!','İşlem sırasında hata oluştu?','warning');
                return false;
              }
            }
          });

        }
        });
      });

Adres Silme Butonu

<button class="btn btn-danger adressil" data-id="@item.AdresID">Sil</button>

Cari Controller in içerisinde bulunana AdresSil action result una adresId adında id gönderiyoruz.

AdresSil Action Result umuz.

    public JsonResult AdresSil(int adresId)
    {
      try
      {
        using (var db = new KSEticaretEntities())
        {
          Adresler silinecek = db.Adreslers.FirstOrDefault(a => a.AdresId == adresId);
          db.Entry(silinecek).State = EntityState.Deleted;
          db.SaveChanges();
        }
        return Json(true, JsonRequestBehavior.AllowGet);
      }
      catch (Exception ex)
      {
        return Json(false, JsonRequestBehavior.AllowGet);
      }
    }

Yukarıdaki gibi EntityState ile sildiğimizde bu adrese bağlı olan tüm alt tablolardaki kayıtlarda silinecektir.

Makale Tarihi: 27.08.2016 Gücellenme Tarihi: 22.02.2018

Yorumlar

İsim: murat altunok

Tarih: 13.04.2018 10:37:49

Elinize sağlık güzel bir çalışma olmuş. Benim bir sonum vardı. Silme işleminden sonra sayfa yenilenmediği sürece silinen kayıt halen gözükmekte bunu nasıl hallede biliriz?

Tarih: 2.03.2019 18:43:27

 $("#tr"+id).fadeOut( $("#tr"+id).remove());

Buradaki kod bloğunu kendine göre düzenlersen silinir.


Yorum Yaz

Yorumlarınız denetimden geçtikten sonra yayınlanmaktadır...